Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym mają Państwo prawo odstąpić od zamówienia internetowego w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wówczas przysługuje Państwu pełen zwrot kosztów.
  2. Peruki zakupione w sklepie internetowym są zabezpieczone plombą firmową umieszczoną w produkcie.
  3. Termin, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jest terminem rozpoczęcia gwarancji.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Rokoko s.c o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). By odstąpienie było skuteczne, informacja o odstąpieniu powinna dotrzeć do siedziby firmy przez upływem 14 dni. W tym wypadku liczy się data otrzymania. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  5. Na produkty oznaczone co do gatunku (produkowane seryjne np. kosmetyki, akcesoria) obowiązuje termin zwrotu w zakresie zwykłego zarządu, czyli otwarcia przesyłki, obejrzenia produktu oraz ewentualnego odesłania. Możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny jest możliwa nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot produktów pozbawionych oryginalnego opakowania i użytkowanych nie zostanie uwzględniony. Produkty (np. peruki), które zostały pozbawione plomby firmowej uznaje się za użytkowane. Zwroty produktów bez plomb firmowym nie będą uwzględniane.
  6. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest dostarczenie do Gwaranta towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem 14 dni.
  7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.